תרומה למכון אפרכסת באמצעות תשלום על תכנים (הקבלה לא מוכרת כתרומה, אלא קבלה רגילה על רכישת מוצר)

קטגוריה:

תיאור

תודה רבה על הנדיבות שלכם!
שימו לב: הקבלה איננה לפי סעיף 46, ולכן לא מוכרת כתרומה. הקבלה היא על מוצר: “רכישת תכנים”