"מחוברות באוגוסט":
4 מפגשי זום לנערות דתיות

נערה דתית בגיל 16-18?
בואי לפגוש בזום את אוריה מבורך 

בסדרת מפגשי הזום שלנו נדבר על כל מה שבוער: אהבה, גוף, מיניות, בפער שבין תרבות המערב לבין הזהות הדתית שלנו.