מאמרים

שלום לכם. בעמוד זה קיבצנו לפניכם מגוון מאמרים פרי המכון, העשויים להעניק לכם מבט רחב יותר על השיטה שלנו:

* מהיכן אנו שואבים את הידע שלנו? על מה אנחנו מתבססים?
* מהי השיטה שלנו ובמה היא שונה מהגישות הקיימות?
* מהם הנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מביקורת תרבות “מהבטן”, כלומר אינטואיטיבית ובלתי מפותחת?

מהי השיטה שלנו? משקפיים, מפה, מצפן

מאמר ארוך במיוחד המפרט ומדגים את השיטה שלנו ומראה במה היא מתקנת ומשכללת את הגישות הקיימות כולנו מכירים בוודאי את צמד המילים "תרבות המערב". ההתמודדות עם "תרבות המערב" נמצאת כבר שנים רבות במוקד הדאגה החינוכית של הורים, אנשי חינוך ונוער חושב. מזה זמן רב שאנשים מסורים, מחוברים למציאות, ובעלי מבט מורכב ורגיש, עמלים על הטמעת חוש ביקורת שמטרתו לאפשר מפגש סלקטיבי ושקול עם המציאות העכשווית. ניתן לומר שכבר עשרות שנים קיים "שיח התמודדות" שכזה, ואנו במכון אפרכסת מעוניינים לשכלל אותו.

מאמר על הנזקים שעשויות לגרום הגישות הקיימות, המגיעות מתוך כוונה טובה אך אינטואיטיבית ובלתי מפותחת

כאשר אנו מתבוננים בגישות החינוכיות הקיימות המתמודדות עם מה שמכונה "תרבות המערב", אנו מגלים שעל אף שהמסרים העקרוניים עשויים להיות נכונים וראויים מצד עצמם, פעמים רבות הם לא מצליחים לייצר ביקורת יעילה ואף יכולת התנגדות וחשיבה עצמאית, בקרב ילדינו, תלמידינו ותלמידותינו. כפי שהדגמנו במאמר הקודם העוסק בהבדל בין שיטתנו לבין הגישות הקיימות, נראה כי השיטות הקיימות המבקרות את "תרבות המערב", עשויות לכל היותר לחזק את מי שממילא מידת העניין שלו בתרבות העכשווית איננו גבוה. אלו אותם אנשים, נשים, נערים ונערות, שמידת השפעתה של התרבות העכשווית עליהם, ומידת המשיכה שלהם כלפי ההיבטים השליליים שלה, איננה משמעותית מלכתחילה.

על מה מבוסס הידע של מכון אפרכסת?

מכון אפרכסת עוסק בביקורת תרבות היומיום, בשילוב נקודת מבט יהודית, ועם דגש על תהליכים העוברים על החברה הדתית.
ביקורת תרבות היום-יום היא גישה מסוימת המורכבת מענפים רבים של ידע שהוא בעיקר אקדמי: פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, ואפילו ספרות. המטרה שלה היא לנסות להבין "מה עובר עלינו מבחינה תרבותית", או במילים אחרות, להבין את משקלו של ההיבט התרבותי בחייו של האדם הפרטי, ובחייה של החברה.