מכון אפרכסת – הקשבה ביקורתית למציאות העכשווית
ביקורת תרבות כמעשה יהודי

בבואנו להעמיד את הפרקטיקה ששל ביקורת התרבות, על שורשיה היהודיים, אנו מתמקדים בעיקר ב"איך" ולא ב"מה". במילים אחרות: מה שהופך את המעשה של ביקורת התרבות למעשה יהודי, איננו בהכרח ה"תכנים" היהודיים או ה"מסרים" הדתיים העומדים בניגוד לערכים המערביים, אלא הדרך, האופן, הטכניקה, שבאמצעותה נוצרת ביקורת תרבות.

למרות שמכון אפרכסת מרכיב את המצפן שלו בהתבסס על עולם הערכים הדתי -יהודי, עדיין אנו סבורים שהזירה ה"ערכית", איננה הזירה המרכזית שבה מתרחש המאבק על ליבו ונשמתו של הפרט. (פירוט על הרעיון הזה תוכלו למצוא במאמר העוסק בהבחנת השיטה שלנו מהגישות הקיימות כיום).

כאשר אנו מדגישים את ה"איך" על פני ה"מה", כוונתנו לייחס ליהדות הרבה מעבר ל"מסרים" ו"ערכים", אלא אנו מעוניינים ליחס לה שיטת התבוננות בעולם: ביקורת תרבות נוצרת תמיד מתוך תודעה של "אחרוּת", ואפילו מתוך תודעה של מיעוט, המבינה את התהליכים המתרחשים בתוך עולמו הפנימי של הפרט, כמושפעים באופן עמוק מתהליכים תרבותיים. למעשה, זוהי תודעה שנמצאת בבסיסם של טקסטים רבים כל כך בארון הספרים היהודי, החל מחז"ל ועד ימינו אנו.

בימים הקרובים נעלה לכאן מאמר מפורט המבהיר את ההיבט היהודי של שיטתנו, בהתאם להנחת היסוד הזו.